Վանքի ներկայի գլխաւոր մուտքի դարպասի շքամուտքը կառուցւել է 1910-ական թւականներին, կից երկու սենեակների հետ, իսկ վերեւի ժամացոյցի աշտարակը՝ 1931 թւականին, որի վրայ տեղադրւել է չորս կողմանի մի մեծ ժամացոյց, որի զանգը կշռում է 300 քկ. եւ ձայնը լսւում է գրեթէ ամբողջ Ջուղայում:
    Ժամացոյցի տեղադրման առթիւ եւս կայ մի արձանագրութիւն, գրւած մարմար քարի վրայ եւ տեղադրւած մուտքի պատին, հետեւեալ արձանագրութեամբ.
   «Նուիրեցաւ ժամացոյցս եւ կառուցաւ աշտարակ նորին յամի տն. 1931 ծախիւք Պ. Մարտիրոսի Գէորգ Յորդանանեան Ջուղայեցւոյ, ի յիշատակ վաղամեռիկ միակ եղբօրն իւրոյ՝ Սիմէօնի, որ զրաւեցաւ ի կենաց ի Սուրբայիա, յ30 սեպտ. 1924 ամի»: