ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ / ԿԱՆԱՆՑ ՀՈԳԵՒՈՐ ԼՍԱՐԱՆ ԵՒ «ՇՈՒՇԱՆԻԿ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ