Լուսանկարները՝ Ն. Ջ. Հայ Մ. Մ. «Արարատ» Միութեան 

Թղթակից՝ Երանուշ Թահմազեանի