Սիրելի հայրենակիցներ,

Ստորեւ Ձեզ ենք ներկայացնում Խորհրդիս միջոցով կեանքի կոչւած ենթամարմինների անձնակազմը, եւ պարտականութիւնների բաժանումը:

 

Կրթական Խորհուրդ

Ատենապետ Պրն. Մինաս Գէորգեան

Փոխ-ատենապետ Տկն. Արմինէ Սիմոնեան 

Ատենադպիր Տկն. Սաթօ Աւետումեան

Գանձապահ Պրն. Արթուր Բաղրամեան 

Գոյքապահ Պրն. Ժիրայր Խոսրովեան

Խորհրդատու Պրն․Մինաս Թահմազեան

                     Օր. Արինէ Մինասեան

 

Բարեսիրական Մարմին

Ատենապետ Տկն. Ռայեա Խուդավերդեան

Փոխ-ատենապետ Պրն. Վազրիկ Կիրակոսեան

Ատենադպիր Տկն.Անգինէ Ասատրեան

Գանձապահ Տկն. Արսինէ Յովսէփեան

Շահինշահրի հայ համայնքի հետ կապ Տկն. Մառիթա Վարդանեան

Խորհրդատու Պրն. Մասիս Ղազարեան

                     Պրն. Կարօ Յովսէփեան

 

Գերեզմանատան Բարեզարդման Մարմին

Ատենապետ Պրն. Էդիկ Ղազարեան

Փոխ-ատենապետ Պրն. Արարատ Օրոջեան

Քարտուղար Պրն. Րաֆֆի Մկրտչեան

Ատենադպիր Պրն. Արման Սիմոնեան

Գոյքապահ Պրն. Ալէք Դիլանչեան

 

Կրթաթոշակների Հոգաբարձութիւն

Ատենապետ Պրն. Նորայր Թումանեան

Փոխ-ատենապետ Տկն. Սաթօ Աւետումեան

Ատենադպիր Պրն. Ռայմոնդ Թորոսեան 

Գանձապահ Տկն. Ռայեա Խուդավերդեան

Խորհրդատու Պրն. Նորւիկ Պօղոսեան

 

 

Սպահանի Հայոց Թեմի Թեմական Խորհուրդ                                                             

Ս. Ա. Վանք – 25 Յուլիս  2019