Աւագ Շաբաթը աւարտած համարելով, նորանոր յոյսերով դիմաւորում ենք մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան սուրբ տօնը: COVID-19 թագաժահրը պատճառ դարձաւ, որ այս տարի մենք չկարողանանք ժամադրւել ու հաւաքւել մեր եկեղեցիներում, որիպատճառով կորցրինք Մեծ Պահոց, Աւագ Շաբթւայ ու Զատկի տօների եկեղեցական հոգեպարար արարողութիւններն ու անմահ պատարագները կատարելու աւանդական հաճոյքը:

Հաւատացեալների համար ընդհանրապէս ընդունւած ճշմարտութիւն է հետեւեալ խօսքը. «Չկայ չարիք առանց բարիք», եւ մեզանից շատերը, անցնող շաբաթներից սկսեալ, յաճախ առիթն ունեցան մտածելու, խոկալու կամ վերլուծելու, թէ ուր եւ ինչքան է այս ժահրի բերած բարիքը՝ նրա բովանդակած չարիքի դիմաց: COVID-19 թագաժահրը կարծէք պատուհասեց ամբողջ մարդկութիւնը, անդամալուծեց ողջ աշխարհը, սպանեց գործերն ու առեւտուրը, իրարից բաժնեց սիրելիներին, մարդկանց բանտարկեց տներում, գլխիվայր շրջեց շատերի կեանքը, զրկեց բնական ու ամենապարզ կենցաղային շատ սովորութիւններից, նոյնիսկ սպառնալով համաշխարհային տնտեսութեանը, ապացուցելով թէ մարդ արարածն իր ամբողջ գիտութեամբ ու բոլոր հպարտացուցիչ եւ արդիական ձեռքբերումներով կամ իրագործումներով հանդերձ, տակաւին մնում է անզօր ու խոցելի Չարի բոլոր հնարքների դիմաց:

Սակայն միշտ գոյութիւն ունի դրամի երկրորդ երեսը, որ ընդհանրապէս կարելի է դիտել ու նկատել որպէս փայլուն կամ մխիթարող կողմը: Ըստ բնապահպանների, COVID-19 թագաժահրը պատճառ դարձաւ, որ մարդ արարածն աշխարհիս մէջ մի քիչ դադար առնի իր սրընթաց մեքենականութիւնից, ինչը որ ամոքւելու պատճառ է հանդիսանում հիւծւող երկրագնդի կամ շնչահեղձ եղող բնութեան համար: Աւելին, այն ակամայ պարտադրեց մարդ արարածին, որ մի քիչ դադար վերցնի, տան կորցրած մթնոլորտը վերագտնի, ընտանիքից գողացած ժամերը վերադարձնի, հարազատների հանդէպ զլացած պարտականութիւնները հատուցի եւ իր ունեցած բոլոր թերութիւների կամ կորցրած առիթների մասին մի անգամ եւս մտածելու ժամանակ ունենայ:

Վերը նշւածները՝ բոլորն իրենց կարգին, սակայն COVID-19 թագաժահրը նման էր այն սրածայր հատու դանակի, որ կարող է թէ բարիքի եւ թէ չարիքի առարկայ հանդիսանալ, նայած թէ ում ձեռքերում է յայտնւում: Այն ամենավատ ազդեցութիւնն ունեցաւ շատերի հոգեմտաւոր ներաշխարհի վրայ, ոչ միայն ցաւալի, այլեւ նոյնիսկ ողբալի արդիւնքների հասցնելով նրանց երկու ճանապարհներով. առաջին՝ աշխարհի բնակչութեան մահերի թւի աճը խթանեց, թիրախ դարձնելով մանաւանդ հիւանդներին ու ծերունիներին, որոնց շարքին մարդիկ կորցրեցին իրենց ամենասիրելի հարազատներին: Իսկ երկրորդը, որ յոռեգոյնն է, մարդկանց մէջ զգետնեց հաւատքն ու յոյսը, նոյնիսկ սպանեց պայծառ ապագայի վառ տեսիլներն ու երազները, ինչ որ, ցաւ ի սիրտ, պատճառ դարձաւ շատերի անհաւատութեան, իսկ այլոց՝ ինքնասպանութեան:

Սիրելի՛ հաւատացեալներ, մեր Տէրը մեզ երբեք երանելի, հանգիստ, երջանիկ կամ փայլուն կեանք չխոստացաւ ներկայ աշխարհի մէջ, այլ մեզ զգուշացրեց չարիքներից ու փորձութիւններից, յուսադրելով ու բացատրելով որ մինչեւ վերջ մասնակիցը պիտի դառնանք Բարիի ու Չարի անվերջ պատերազմին, որի ընթացքում յաճախ կը հանդիպենք մեր ներաշխարհը վտանգող այնպիսի փոթորիկների, որոնք կարող են խախտել մեր հաւատքը կամ մարել մեր յոյսը, միեւնոյն ժամանակ մեզմիշտ յիշեցնելով, որ նրանք հանգրւան չեն, այլ սորվելու կամ մարզւելու յաջորդական փուլեր, որպէսզի աւելի զօրացած շարունակենք մեր պայքարը, մինչեւ հասնենք գերագոյն երջանկութեան, խոստացւած վերջնական յաղթանակին եւ ցանկալի դափնեպսակին: Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեան այս սուրբ տօնը, թող որ իւրաքանչիւրիս համար լաւագոյն առիթը հանդիսանայ, որպէսզի ինչ որ COVID-19 թագաժահրը մեր մէջ մարել, խեղդել կամ սպանել է, սկսեալ մեր հաւատքից ու յոյսից, յարութիւն առնեն ու ետ կեանքի կոչւնեն՝ Աստւածորդու օգնութեամբ, վերակենդանացնելով մեր ներաշխարհը, որպէսզի մի անգամ եւս մեր հաւատարմութիւնը յատնենք մեր Աստծուն, մեզ վրայ վերցնենք քրիստոնէական սպառազինութիւնն ու շարունակենք մեր բարի պատերազմը, ոչ միայն արժանանալով Երկնաւոր Հօր օրհնութիւններին ու շնորհքներին, այլեւ մեզ խոստացւած երկնքի արքայութեան ու յաւիտենական կեանքին. ամէն:


Սիփան Եպս. Քէչէճեան
Առաջնորդ Սպահանի Հայոց Թեմի

11 Ապրիլ 2020 – Նոր Ջուղա